H.G. care modifica plafonul de venit in cazul prescrierii medicamentelor pentru pensionari

Antoneta Ionita: Iata ca intrebarea pe care am adresat-o catre Ministrul Sanatatii si Ministrului Muncii si Justitiei Sociale in data de 08.05.2017, prin care solicitam cresterea plafonului medicamentelor compensate cu 90% pentru pensionari, nu a ramas fara raspuns si a produs efect pozitiv! Ma bucur sa aflu ca incepand cu data de 01.07.2017, plafonul de prescriere al medicamentelor compensate cu 90% pentru pensionarii cu pensie de pana la 700 RON, se modifica la 900 RON.

Proiect Hotarare de Guvern privind modificarea unor acte normative referitoare la programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I
La articolul 1 din Hotararea Guvernului nr.  186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2), se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“(2) Beneficiarii programului prevazut la alin.(1) sunt pensionarii cu venituri din pensii pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri , pentru care se aproba compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B la Hotararea Guvernului  nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

ART. II
In cuprinsul Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari  sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 161/2016, publicata  in  Monitorul Oficial  al Romaniei, Partea  I, nr. 215 din 23 martie  2016, cu modificarile  si completarile  ulterioare si al Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, sintagma “pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna” se inlocuieste cu sintagma” pensionarii cu venituri din pensii de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri “.

ART. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2017.

VEZI NOTA DE FUNDAMENTARE AICI

*Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro.
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normative. (data afisarii : 8.06.2017).

Distribuie pe Facebook